POLISH LAWYERS ASSOCIATION Ammattimainen oikeusapu Puolassa

Kansainvälinen lakitoimisto

Etsitkö oikeudellista neuvontaa Puolassa? Hyvä asianajaja on joku, jota tarvitset. Olemme asianajotoimisto, joka perustuu yhteistyöhön parhaiden lakimiesten kanssa. Päätavoitteemme on asiakastyytyväisyys; siksi työskentelemme yli alueellisten, kulttuuristen ja teknisten rajojen.

Ota yhteyttä, jos Puolan laki vaikuttaa elämääsi tai työhösi jollakin tavalla.

Yhteistyö kanssamme takaa:

Tehokkuuden

Joustavuuden

Kulujen alentamisen

Hyvän kommunikaation

Parhaimmat asiantuntijat

Ihmisläheisen lähestymisen

 

Tarjous

  • etsiä testamentteja;
  • perinnön vahvistus;
  • perintö osasto;
  • kiinteistön oikeudellisen aseman tutkiminen;
  • kiinteistöjen hallinta ja myynti.
  • Maksupyynnön laatiminen ennen oikeudenkäyntiä,
   velkojen perintä;
  • kattava tapausten käsittely tuomioistuinkäsittelystä tuomioistuimeen täytäntöönpanomenettelyyn;
  • saada tietoa velallisesta.
  • perustaa, muuttaa, sulautua, purkaa ja purkaa yhtiöitä (mukaan lukien ulkomaisen pääoman omaiset);
  • yritystuki yritysten (mukaan lukien ulkomaisen pääoman yhtiöt) päivittäiseen toimintaan, ml. muutokset osakkeenomistajissa (osakkeiden myynti, kaikki oikeudet ja velvollisuudet),
  • henkilökohtaiset muutokset toimielimissä, muutokset osakepääomassa (osakepääoman korotus/lasku, osakkeiden lunastus),
  • tilinpäätösten hyväksyminen, voiton/tappion määrääminen, vastuuvapauden myöntäminen;
  • palvelut yhtiöelimille, kokouksille, asiakirjojen (mukaan lukien päätökset ja pöytäkirjat, yhtiöjärjestykset, yhtiösopimukset, perustamislait ja -määräykset) laatiminen;
  • Yritystoiminnan rahoituksen järjestämiseen liittyvät lakipalvelut (omista/ulkoisista varoista);
  • rekisteröidä ja tehdä muutoksia kansalliseen tuomioistuinrekisteriin;
   tunnistaa tosiasiallisen edunsaajan ja ilmoittaa siitä tosiasiallisten edunsaajien keskusrekisteriin;
  • valmistella, tarkastella ja neuvotella rahoitussopimuksia;
  • oikeudellinen tilintarkastus / due diligence;
  • edustus valmistelevissa menettelyissä sekä oikeudenkäynnin kaikissa vaiheissa;
  • rikokset elämään ja terveyteen;
  • yleisen turvallisuuden loukkaaminen,
  • tietoturvaloukkaukset;
  • vapauden loukkaus;
  • seksuaalisen vapauden ja säädyllisyyden loukkaaminen,
  • rikokset perhettä ja huoltajuutta vastaan;
  • rikokset kunniaa ja ruumiin loukkaamattomuutta vastaan;
  • yleisen järjestyksen rikkominen;
  • tekojen uskottavuuden loukkaaminen;
  • omaisuusrikos;
  • liikevaihdon rikkominen;
  • rahan ja arvopapereiden kaupankäynnin vastaiset rikokset;
  • kansainväliset rikosasiat (eurooppalainen pidätysmääräys).
  • Kuluttajien konkurssi Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa;
  • velallisen taloudellisen tilanteen analyysi;
  • apua hakemusta varten tarvittavien asiakirjojen hankkimisessa;
  • asiakirjojen analysointi ja sopivan menettelyn valinta;
  • kuluttajan konkurssihakemuksen valmistelu;
  • edustus suullisessa käsittelyssä;
  • kaikkien kirjeiden valmistelu menettelyn aikana.
  • Maksumääräysten ja täytäntöönpanolausekkeiden vastaanotto, mukaan lukien eurooppalainen maksamismääräys ja eurooppalainen täytäntöönpanomääräys
  • Velkainstrumentit (vekselit, joukkovelkakirjat) – asiakirjojen valmistelu;
  • apu saamisten vakuuden hankkimisessa – vekselit, pankkitakaukset;
  • vekselisaamisten korvaaminen.

Asianajotoimisto Puolassa

Association of Polish Lawyers on maailmanlaajuinen asianajotoimisto, joka tarjoaa oikeudellista apua EU-maiden, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kansalaisille koko Puolassa. Tiimimme koostuu kokeneista asiantuntijoista (lakimiehet, oikeudelliset neuvojat, sovittelijat ja asianajajat), joilla on kattava perintö-, siviili-, talous- ja rikosoikeuden sekä kansainvälisen oikeuden tuntemus. Autamme myös menetetyn Puolan kansalaisuuden takaisin saamisessa sekä virallisissa toimissa (kopioiden saaminen väestörekisteristä, ajokorttien korvaaminen, maa- ja kiinnitysrekisterien perustaminen, todistusten saaminen kansallisesta rikosrekisteristä, ulkomaanrekisteritietojen rekisteröiminen ja muut).

Palvelemme mikro-, pk- ja keskisuurten yritysten yrityksiä sekä luonnollisia henkilöitä.
Edustamme asiakkaitamme oikeudenkäynnin kaikissa vaiheissa, osallistumme myös neuvotteluihin ja sovittelumenettelyihin

KOKEA

USKOLLISUUS

HARKITSEMINEN

KUUNTELISTA

KIRJOITTAKAA MEILLE

Leave this field blank